MY MENU

อุปกรณ์กำจัดและป้องกันตะกรันและการกัดกร่อน

ชื่อทางการค้า Sialex®Ring
ลักษณะการใช้งาน ป้องกันและขจัดตะกรัน, ป้องกันการกัดกร่อนและขจัดสนิม
ประเทศผู้ผลิต Made in Germany
ผลการประหยัด 10%
เงื่อนไขการรับประกัน รับประกันคุณภาพแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน หากใช้ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน!!!
ระยะเวลาคืนทุน < 1 . 6 ปี
รับประกันอุปกรณ์ 5 ปี
การลงทุนเงื่อนไขพิเศษ แบบผ่อนชำระ (เงื่อนไขเป็นไปตามแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ฯ กำหนด)

แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ทั่วไป

       Sialex®Ring คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและขจัดตะกรัน รวมถึงปัญหาการกัดกร่อนและการเกิดสนิมภายในท่อและเครื่องจักร เหมาะสำหรับ ระบแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ้ำหล่อเย็น (Cooling water) ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตที่มีการใช้น้ำหล่อเย็น อาทิเช่น Cooling tower, Plate Heat Exchanger, Air compressor, Boiler, Chiller, Injection machine, Machine process รวมถึงระบบผลิตน้ำ Revers Osmosis (RO) ข้อแตกต่างเทคโนโลยีของ Sialex®Ring คือไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าใดๆ จากภายนอกและปลอดการใช้สารเคมี 100% ไม่มีค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งและไม่ต้องหยุดเครื่องจักรขณะติดตั้งอุปกรณ์ ไม่มีอายุการใช้งาน ใช้ได้กับท่อโลหะและอโลหะหรือท่อน้ำที่มีอายุการใช้งานนานๆ จนเกิดสนิม หลังติดตั้งภายในระยะเวลาอันสั้นสามารถพิสูจน์ผลได้ทันที รับประกันปัญหาการเกิดตะกรันยินดีคืนเงินหากใช้ไม่ได้ผล!!!!